De Leerfabriek
Maas Leerfabrieken is een projectorganisatie die opereert op het snijvlak van bedrijfsleven en onderwijs. Wij richten ons op verbetering van de instroom van beroepskrachten op de arbeidsmarkt. Voor dit doel worden leerfabrieken opgericht: regionale bedrijven met marktconforme producten.

Alle functies in de leerfabriek worden zoveel mogelijk uitgevoerd door leerlingen en studenten uit het vmbo, mbo en hbo. Leerlingen leren zoveel mogelijk al werkende een vak en kunnen zo een diploma behalen. De leerlingen produceren een product dat daadwerkelijk verkocht gaat worden tegen een marktconforme prijs.

In de Leerfabriek kunnen jongeren leren op een manier die veel leerlingen aanspreekt: door te doen. Zij leren zoveel mogelijk op en rondom de werkplek, begeleid door leermeesters. En geregeld maken zij een uitstapje naar een leergang waarin een deel van het productieproces en het theoretische kader worden uitgelegd; ook leren in traditionele setting behoort tot het leerproces. Naast technische kennis en vaardigheden leren de jongeren vooral: werken. Ze leren werken aan werknemersvaardigheden als: afspraken maken en nakomen, communiceren, regels naleven, werken volgens procedures, deelnemen aan werkoverleg.

In een leerfabriek worden leerlingen klaar gemaakt voor leren en werken. Maas Leerfabrieken biedt ondersteuning aan partijen die een leerfabriek of -bedrijf willen realiseren. Of ondersteunt bedrijven in het bouwen van leerfabrieken of in het bouwen van moderne praktijkopleidingen.

Bij deze trajecten vervullen wij steeds de rol van katalysator en kartrekker. In de praktijk betekent dit dat de rol van aannemer/projectmanager wordt ingevuld. Dit start bij het initiatief en loopt tot de oplevering. Desgewenst kan tevens het management van de exploitatie na oplevering vanuit Maas Leerfabrieken worden ingevuld.

Via deze site krijgt u een beeld van onze visie, aanpak, kwartiermakers en projecten. Daarnaast houden wij op deze site een nieuwsarchief bij.